...
UWAGA! Ta strona jest na sprzedaż - cena 4 700 zł - kontakt: developersi@developersi.pl

Bezpłatne ogłoszenia nieruchomości Ilość ogłoszeń: 3744
Dodaj nieruchomość

Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Kontakt Telefon kontaktowy z ogłoszeniodawcą 48 886 833 488

Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
Dzielnica:
opolskie
namysłowski
Namysłów
Cena3 036 300 zł
Cena za m22368 zł
Powierzchnia1282 m2
Nieruchomośćhala
Rynekwtórny (używane)
Transakcjasprzedam
GarażNIE

Opis

Do sprzedania hala produkcyjna

Charakter: produkcyjny
Powierzchnia hali: 1.282,38 m2
Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet
Powierzchnia działki: 7.835 m2
Lokalizacja: Namysłów, ul. Pułaskiego 4A

Cena:
- nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną i niewielkim budynkiem magazynowym o wartości 3.036.300,00 zł netto,
- ruchomości (wyposażenie produkcyjne i biurowe, środki transportu, zapasy magazynowe) o wartości 331.910,00 zł netto,
- przyległa działka przemysłowa o powierzchni 0,84 ha o wartości 400.000,00 zł netto;

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość złożona z budynku hali produkcyjnej, w której zorganizowano części biurowo – socjalną oraz budynku gospodarczego i parkingu, zlokalizowana na terenie miasta Namysłów (woj. opolskie, pow. namysłowski) przy ulicy Pułaskiego 4A. Obiekt usytuowany jest na działce o powierzchni 7.835 m2. Teren równy, utwardzony (beton, polbruk), wyposażony w następujące instalacje: sieć elektryczna, wodno – kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, internetowa, alarmowa, przeciwpożarowa, wentylacyjna, system odpylania na hali.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka jest ogrodzona, zagospodarowana, znajdują się na niej utwardzone place manewrowe i chodniki.
W wyniku przeprowadzonej analizy pod koncepcję architektoniczną stwierdzono możliwość rozbudowy hali o 8.000 m2.

Specyfikacja:
- powierzchnia hali: 1.282,38 m2;
- powierzchnia części produkcyjnej: 864.99 m2;
- powierzchnia części biurowej dla obsługi produkcji + część socjalna: 417.39 m2, w tym – pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, szatnie, jadalnie, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty i komunikacja;
- teren działki: 7.835 m2, w kształcie pięciokąta zbliżonego do kwadratu.

Maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością:
- suwnica jednodźwigarowa lekkiego systemu EHB;
- sprężarka śrubowa;
- odpylacz FT403.

W celu zapoznania się z dotychczasowym profilem działalności prowadzonej na hali zapraszamy na strony internetowe: www.maztech.eu.
Nieruchomość jest w ciągłym użytkowaniu. Została przystosowana dla osób niepełnosprawnych, spełnia wszystkie wymogi Unijne dla zakładów produkcyjnych oraz warunki ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowy usługowo – produkcyjne. W budynku przeprowadzono gruntowny remont, po którym stan techniczny oceniany jest jako bardzo wysoki.
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta, w obszarze o przewadze zabudowy przemysłowo-usługowej. W najbliższym otoczeniu znajdują się zakłady produkcyjne światowych koncernów, zakłady usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, duże osiedle domów jednorodzinnych, a także szkoła, szpital, przedszkole i SPA.

Dodatkowe zalety:
1. Korzystne położenie – w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, w odległości ok. 45 km od autostrady A-4 oraz portów lotniczych (Wrocław – ok. 60 km, Katowice – ok. 120 km).
2. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (znaczne rezerwy wody, energii, gazu, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która posiada rezerwy na przyjęcie 800 m3 ścieków na dobę).
3. Bezpieczeństwo ekologiczne (brak uciążliwych zakładów na terenie gminy).
4. Niskie koszty pracy.
5. Duża dostępność kwalifikowanej siły roboczej.
6. Młode i otwarte społeczeństwo.
7. Przychylność miejscowych władz (gmina wspiera inwestora w procesach inwestycyjno-organizacyjno-prawnych, pomaga przy uzyskiwaniu różnych zezwoleń), oferuje również nieodpłatną pomoc w załatwianiu formalności inwestycyjnych.
8. Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
9. W gminie stosowane jest zwolnienie z podatku od nieruchomości: Uchwała nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Namysłów.

Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania dotyczące powyższej oferty. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

www.facebook.com/hala.namyslow
----------------------------------------------------------------

Production Hall with office and social part

Purpose: production
Production hall and office building, usable area: 1.282,38 m2,
Infrastructure: electricity, water, sanitary sewer, gas, telephon network, Internet, alarm systems, fire protection, ventilation, dust collection system on the production hall,
Area of the plot: 7.835 m2
Localization: Namyslow, Pulaskiego 4A Street,

The price:
- plot with production hall with office and social part and a warehouse building, minimum price 3.036.300,00 zł net,
- chattel (production and office equipment, means of transport, inventory), minimum price 331.910,00 zł net,
- industrial land (area 0,84 ha), minimum price 400.000,00 zł net,

The object of the sale is property consists of a production hall with office and social part and with warehouse building and parking lot, located in Namysłów Pułaskiego 4a Street (Namysłów district, Opole voivodeship), on the plot of 7.835 m2.
The property has direct access to a public road. The plot is fenced, developed, there are paved shunter grounds and sidewalks (concrete and brick).
The result of the architectonic analysis there is a possibility of enlargement the production hall for 8.000 m2.

Specyfication:
- production and office building, usable area: 1.282,38 m2;
- area of the production part: 864.99 m2;
- area of the office part for production and social part: 417.39 m2, including: offices, meeting rooms, locker rooms, dining rooms, utility rooms, toilets and communication;
- area of the plot: 7.835 m2 (the shape of the plot – a pentagon approximate to a square).

Machinery and equipment permanently connected with real estate:
- single-girder overhead travelling crane EHB;
- screw compressor;
- dust collector FT403.

In order to acquaint current business profile please visit our website www.maztech.eu.

The building is in continuous use. It is adapted for disabled persons, it fulfils every UE requirements for production buildings and fire conditions.
According to The Local Development Plan, the area is for service development, production, manufacturing, warehouses and storage facilities.
The production hall was generally overhauled and now the condition of the building is very high.
The plot is located in town intermediate zone, in area with predominance of development industrial and service. Near the offered side production facility are located production plants and services. A little further there are residential development multifamily and cottages, school, hospital, kindergarten, SPA.

Additional advantages for potential investors:
1. Convenient location – near the border with Germany and the Czech Republic, about 45 km from the motorway A-4, and airports (Wrocław – 60 km, Katowice – 120 km).
2. Well-developed technical infrastructure (large reserves of water, electricity, gas, modern sewage treatment plant, which has provisions for the adoption of 800 m3 of wastewater per day).
3. Ecological security (no bothersome plants in the community).
4. Low labor costs.
5. High availability of qualified labor force.
6. Young and open society.
7. The fawor of local authorities (municipality supports the inwestor in the processes of investment and organizational and legal help in acquiring various permits).
8. The municipality Namysłów has the Local Development Plan.
9. The municipality applies the exemption from property tax for entrepreneurs who create New jobs in the community Namysłów.

We are pleased to answer any questions about this offer. All interested are invited to contact us directly.

www.facebook.com/hala.namyslowIlość odsłon: 1835   |   Data dodania: 2012-11-01

Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala Produkcyjna w Namysłowie do sprzedania