Czym jest resurs żurawia wieżowego

Każdy żuraw wieżowy to urządzenie, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – musi posiadać określony resurs. Na jego podstawie można oszacować przybliżony czas eksploatacji i dostosować wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Definicja i znaczenie resursu maszyny dźwigowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządzanie maszynami tzw. transportu bliskiego (np. żuraw wieżowy, podnośniki) wymaga szczegółowej oceny ich stanu technicznego. Jest to możliwe po ustaleniu tzw. resursu, czyli granicznych parametrów definiowanych dla wybranego urządzenia, od których zależy bezpieczne funkcjonowanie tychże maszyn.

Uściślając, obliczanie resursu pozwala ustalić żywotność maszyny, a także jej dalsze możliwości eksploatacyjne. Celem takiego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, kiedy to brak informacji na temat historii eksploatacji urządzeń dźwigowych mógłby doprowadzić do zagrożenia wynikającego z nieodpowiedniego stanu technicznego sprzętu. I właśnie dlatego należy używać wyłącznie tych żurawi wieżowych, które mają odpowiednio długie resursy.

Od czego zależy długość resursu?

Każdy żuraw wieżowy ma ściśle określony resurs, którego długość zależy od różnych zmiennych. Niektóre z nich dotyczą sytuacji i warunków, w których funkcjonuje konkretna maszyna, a inne z działaniem sprzętu, jego możliwościami, dostępnością części zamiennych itd.

  1. Typ dźwigu – to kluczowa zmienna, która ma wpływ na późniejsze obliczenie resursu. Żuraw wieżowy jest urządzeniem występującym w różnych konfiguracjach. To od nich zależy stopień eksploatacji konkretnego urządzenia.
  2. Rozmiar i ciężar ładunku, a także częstotliwość jego przenoszenia. Obciążenie pracą ma bardzo istotny wpływ na obliczenie resursu żurawi i innych rodzajów maszyn dźwignicowych.
  3. Częstotliwość przeglądów i zabiegów serwisowych. To kolejny czynnik, który trzeba uwzględnić przy oszacowaniu (obliczeniu) resursu. Im są one częściej wykonywane, tym większe prawdopodobieństwo, że resurs zostanie wydłużony.
  4. Warunki środowiskowe pracy. Resurs żurawi wieżowych zależy również od warunków, w jakich przyszło im pracować. Intensywne zapylenie, duże obciążenie pracą, a także silne zawilgocenie i niestabilne podłoże, to tylko kilka przykładów czynników, które mogą skrócić żywotność urządzenia.

Przekroczenie resursu – co dalej?

A co, jeśli resurs danego żurawia został przekroczony? Doprowadzenie do takiej sytuacji wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia wypadku, a nawet tragedii. Uszkodzenia mechaniczne mogą doprowadzić do zerwania ładunku, a tym samym poważnych strat materialnych. Co gorsza, taki wypadek może również mieć przebieg śmiertelny.

Reasumując, na każdej budowie bezpieczeństwo powinno być najważniejsze. Przestrzeganie resursów urządzeń dźwignicowych to przykład troski o bezpieczeństwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here