Jak przebiega proces projektowania linii napowietrznych

Napowietrzne linie energetyczne to sieć, w obrębie której przesyłana jest praktycznie cała energia produkowana i przekazywana w Polsce oraz poza jej granicami. Projektowanie tychże sieci powinno uwzględniać szereg czynników technicznych i organizacyjnych, tak aby sieć spełniała oczekiwania zarządcy i de facto jego klientów.

Lokalizacja przy projektowaniu linii napowietrznych

Pierwszą kwestią, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest oczywiście lokalizacja. Projektowana linia elektroenergetyczna napowietrzna powinna być – w miarę możliwości – poprowadzona w miejscach, które:

  • znajdują się z dala od obiektów mieszkalnych (np. na terenach leśnych),
  • nie są narażone na działanie negatywnych czynników pogodowych,
  • umożliwiają bezpieczne osadzenie słupów w gruncie,
  • zapewniają bezproblemową dystrybucję energii na duże odległości,
  • mają znaczenie strategiczne dla kraju oraz jego sąsiadów (np. państwa Unii Europejskiej).

Poza tym projektowanie linii powinno – co oczywiste – uwzględniać lokalizację przewodów transmisyjnych różnych kategorii napięć oraz obecność stacji i podstacji, których zadaniem jest konwersja napięcia (np. Sn/Nn). Nie bez znaczenia są też warunki klimatyczne. W zależności od nich linie napowietrzne muszą być poprowadzone przy pomocy przewodów o określonej rozszerzalności cieplnej i z uwzględnieniem optymalnego stopnia zwisu.

Kwestie techniczne, które mają wpływ na lokalizację linii elektroenergetycznych

Po ustaleniu przebiegu linii elektroenergetycznych konieczne jest uwzględnienie szeregu aspektów technicznych, które mają wpływ na ciągłość dostaw energii do odbiorników końcowych.

  1. Konstrukcja przewodów – to czynnik, od którego zależy architektura sieci, jej napięcie, a także zdolność do zaspokojenia potrzeb odbiorców energii. Dla przykładu w liniach 400 kV stosuje się wiązki co najmniej dwóch przewodów.
  2. Napięcia zasilania – im wyższe jest napięcie (mówimy tu o standaryzowanych sieciach Wn, Sn i Nn), tym mniejsze straty generowane są w trakcie jego przesyłu. Zasada ta wynika z prawa Ohma, gdzie na wartość spadku napięcia taki sam wpływ ma prąd i rezystancja przewodu.
  3. Odległość między słupami – to kwestia, na którą wpływa ciężar, zwis oraz wytrzymałość kabla. Poza tym należy pamiętać, że słupy muszą znaleźć się w miejscach o sprzyjających warunkach geologicznych.

Projektując linie napowietrzne, trzeba też uwzględniać problematykę zarządzania nadmiarem lub deficytem energii (np. wówczas, gdy zapotrzebowanie jest zbyt niskie lub nadmiernie wysokie).

Firma https://www.eltelnetworks.pl/ w sposób profesjonalny zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektu z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here