stabilizacja gruntu cementem

Stabilizacja gruntów cementem jest metodą stosowaną do wzmacniania gruntów o charakterze niespoistym, a także mało i średnio niespoistych, a także materiałów takich jak kruszywa.

Stabilizacja gruntu cementem jest stosowana głównie do tego celu, aby ustabilizować grunt, poprawić jego nośność. Działania te stosuje się także do tego, aby zmniejszyć wrażliwość podłoża na wpływ różnego rodzaju czynników atmosferycznych. Nie każdy grunt nadaje się do stabilizacji go cementem. Aby to sprawdzić wykonuje się badanie przydatności gruntu do wykonania danej stabilizacji.

Badanie to obejmuje między innymi badanie wytrzymałości na ściskanie, a także badanie mrozoodporności próbek pobranych z gruntu, które mają być poddane działaniom stabilizacyjnym grunt cementem. Jednakże w pewnych warunków nie należy wykonywać stabilizacji gruntu cementem. Dzieje się to głównie w przypadku, gdy grunt jest przemarznięty, a temperatura wynosi poniżej pięciu stopni. Nie wykonuje się również takich działań przy różnego rodzaju opadach takich jak opady deszczu czy opady śniegu.

Proces wykonywania stabilizacji gruntu cementem jest procesem obejmującym poszczególne etapy działania. Polega on w dużej mierze na mieszaniu rozdrobnionego gruntu z adekwatną do niego ilością cementu oraz wody. Możliwe jest również dodanie do tej mieszanki różnego rodzaju substancji dodatkowych takich jak substancje ulepszające. W razie konieczności masa taka może być również dodatkowo zagęszczana. Wilgotność masy przed zagęszczeniem powinna być na optymalnym poziomie. Natomiast zawartość cementu w danej mieszance powinna wynosić od dwóch do dziesięciu procent, nie powinno być go w niej więcej. Natomiast na ulepszonym podłożu zawartość cementu powinna wynosić od ośmiu do dziesięciu procent, nie więcej.

Proces stabilizacji gruntu cementem powinien się zakończyć w ciągu pięciu godzin od jego rozpoczęcia, jest to najbardziej optymalne działanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: nascon.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here