Osadniki wirowe

Istnieje wiele urządzeń inżynierskich, które chętnie są wykorzystywane w celu zapobiegnięcia zanieczyszczenia wód. Czysta woda to bowiem gwarancja naszego zdrowia. Do najważniejszych należą: urządzenia sedymentacyjno-flotacyjne (w tym osadniki wirowe), różnego rodzaju zbiorniki zarówno o charakterze podziemnym, wszelkie przepompownie, jak również zbiorniki rozdzielacze i kontrolne. Istnieje zatem wiele sposobów, by zachować czystość wód, przy wykorzystaniu najlepszego, dostępnego nam sprzętu.

Osadniki i piaskowniki – czy czymś różnią się między sobą?

W fachowej terminologii, możemy spotkać się z użyciem nazwy ”piaskownik” zamiennie w stosunku do określenia ”osadnik”. Ma to miejsce zazwyczaj wówczas, gdy chodzi o podczyszczanie wód opadowych (deszczowych). Osadniki wirowe to urządzenia, które są w stanie usunąć obecne w ściekach zanieczyszczenia o gęstości, która przekracza 1g/m3. Nierzadko zdarza się, że funkcję osadników pełnią także zbiorniki retencyjne. Nie powinny być one jednak stosowane jako samodzielne urządzenia, a raczej wspierana np. przez piaskowniki. Daje to gwarancję pełnego oczyszczenia ścieków. Klasyczny piaskownik, jak sama nazwa wskazuje – służy do usuwania ze ścieków piasku oraz zawiesin mineralnych.

Osadniki o przepływie wirowym – czym się charakteryzują?

Osadniki wirowe zyskują coraz większą popularność wśród urządzeń inżynierskich. Urządzenia te są w stanie rozdzielić zawiesiny o różnorakich ciężarach właściwych (to m.in. zawiesiny opadające, lotne i wodne) przy odpowiednim wspomaganiu siły ośrodkowej. Osadniki wirowe świetnie sprawdzają się w przypadku oczyszczania wód opadowych.

Dodatkowe rozwiązania w przypadku osadników o przepływie wirowym

Najczęściej osadniki wirowe posiadają dodatkowo zamontowane:

  • deflektory dopływu, które świetnie równoważą strugi ścieków,
  • zasyfonowanie odpływu, które zabezpiecza przed niepożądanym odpływem substancji, które osadniki wirowe miały oczyścić.

Koszty eksploracji osadników

Osadniki wirowe mogą się różnić między sobą pod względem kosztów eksploracji. Wszystko zależy od rodzaju zakupionego sprzętu i ewentualnych elementów dodatkowych. Jeśli chcemy ograniczyć do minimum niezbędne koszty eksploracji osadników wirowych, to warto zaopatrzyć się także w regulatory dopływu, komory magazynowania osadu oraz komory zagęszczające. Koszt ich zakupu nie jest duży, a znacząco wpłynie nie tylko na jakość użytkowania osadników wirowych, ale także na związane z tym wydatki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here